Tag: Cận cảnh cầu Châu Đốc hơn 2.000 tỉ đồng thi công vượt tiến độ