Tag: Long An được chuyển 65 ha đất trồng lúa để làm dự án Khu công nghiệp Trần Anh – Tân Phú và khu tái định cư