Tag: người dân vẫn được mời đến nhận tiền tỉ đền bù đường vành đai 3 TP.HCM