Tag: Thủ tướng: Tập trung tháo gỡ những khó khăn của thị trường bất động sản