Long An: Đấu thầu chọn nhà đầu tư Khu đô thị mới Tân Mỹ hơn 74.000 tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký Báo cáo số 9625/BC – BKHĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ theo đề nghị của UBND tỉnh Long An.

Bản đồ quy hoạch chung Khu đô thị mới Tân Mỹ tỷ lệ 1.10.000.

Bản đồ quy hoạch chung Khu đô thị mới Tân Mỹ tỷ lệ 1/10.000.

Theo đó, căn cứ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án, ý kiến thẩm định của cá cơ quan liên quan, hồ sơ Dự án đã đủ điều kiện trình Thủ tướng xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ với hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ được triển khai tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An có quy mô sử dụng đất 930,89 ha, dân số khoảng 80.969 người, tổng vốn đầu tư lên tới 74.406 tỷ đồng (chi phí đầu tư xây dựng là 60.196 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 14.210 tỷ đồng).

Mục tiêu thực hiện dự án là phát triển mô hình đô thị mới, đô thị thông minh, đô thị sinh thái, phát triển bền vững, qua đó thức đẩy sự phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Bắc tỉnh Long An và khu vực Tây Bắc TP.HCM. Dự án còn góp phần bảo vệ cảnh quan sinh thái cho tiểu vùng đô thị trung tâm của TP.HCM.

Thời hạn hoạt động Dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện Dự án là 7 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Thủ tướng, các cơ quan Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về các nội dung, thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. UBND tỉnh Long An cũng phải tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật…

Nguồn: https://doanhnhan.vn/long-an-dau-thau-chon-nha-dau-tu-khu-do-thi-moi-tan-my-hon-74000-ty-dong-64373.html

5/5 - (1 bình chọn)

Xem tin tức khác